ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์นำเข้าสินค้ายุโรปนำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน

ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์นำเข้าสินค้ายุโรปนำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน

ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์นำเข้าสินค้ายุโรปนำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน

ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์นำเข้าสินค้ายุโรปนำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน การจัดการโลจิสติกส์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลักษณะของบทบาทหน้าที่มหภาคของประเทศได้ดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการทหาร (Military Logistics Management) หมายถึงการจัดการการจัดส่งกำลังบำรุงด้านการทหาร เช่น ยุทโธปกรณ์ ปัจจัยสี่ การรักษาพยาบาลและสารสนเทศ เพื่อมุ่งหวังชัยชนะทางทหารเป็นสำคัญ
2. การจัดการโลจิสติกส์ด้านวิศวกรรม (Engineering Logistics Management) หมายถึงการจัดการด้านการวิศวกรรมจัดส่งลำเรียง อันได้แก่การสร้าง การบูรณาการและการบำรุงรักษาสาธารณูปการ ทั้งระบบขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ ระบบการจัดเก็บและระบบสารสนเทศ เพื่อมุ่งหวังความพร้อมในระบบการจัดเก็บและการจัดส่งลำเรียงทั้งระบบเป็น สำคัญ
3. การจัดการโลจิสติกด้านธุรกิจ (Business Logistics Management) หมายถึงการจัดการด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า คน สัตว์ สิ่งของ จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งตามที่มนุษย์ต้องการ เพื่อมุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเป็นสำคัญ

สนใจติดต่อขนส่งสินค้าได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ

ADDRESS : 18/10 Soi Chan 43 Yaek 26-5, Chan Road Banglo Bangkoriaem Bangkok Thailand 10120

Tel : +66 2672 6626-8

Mobile : +66 8 1700 7970

Fax : +66 2672 6629

Email : utmlog@truemail.co.th

Leave a Comment