About Us

Freight Forwarder & Logistic Service
ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งสินค้าจากจีน สินค้านำเข้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ส่งออกสินค้าจีน

Ultimate Logistic

บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางเครื่องบิน อีกทั้งยังให้บริการครอบคลุมอีกหลากหลายด้าน รวมถึงการให้บริการด้านพิธีการทางศุลกากร

Services

One-stop logistics service

ราคาการขนส่งสินค้า

ประเภทของการจัดการโลจิสติกส์นำเข้าสินค้ายุโรปนำเข้าเครื่องจักรเยอรมัน
  • ทางเรือ แบบไม่เต็มตู้

    จะเริ่มต้นที่ 10 USD ซึ่งราคาจะคิดตามน้ำหนัก

  • ทางเรือ แบบเต็มตู้

    จะเริ่มต้นที่ 100 USD

  • ทางอากาศ

    จะเริ่มต้นที่กิโลละ 3 USD ขั้นต่ำในการขนส่ง คือ 45 กิโล

PORTFOLIO

ภาพการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากจีน

NEWS & BLOGS

LOGISTIC INFORMATION

Testimonials

Contact Us

Contact Info

Ultimate Logistic
บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด

18/10 ซอย จันทน์ 43 แยก 26-5 ถนน จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
+66 2672 6626-8 
+66 8 1700 7970, +66 8 1802 1975,

+66 8 8096 5486, +66 9 8386 9344

+66 2672 6629

Mail Us

Are you Human?

captcha